Streamlinethailand

STREAMLINE THAILAND

เป็นบริษัทจําหน่ายและให้บริการเช่ารถ AIRSTREAM หลากหลายชนิด บริการของ เราครอบคลุมถึงการ Custom (ปรับแต่ง) รถบ้านแคปซูลให้มีรูปแบบและมี ขนาดต่างๆ ให้เหมาะสมสวยงานตามลักษณะการใช้งาน สําหรับส่วนบริการ ให้เช่านั้น เราได้แบ่งรถตามประเภทสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่ว่าจะใช้ สําหรับพักอาศัย แคมปิ้ง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ อาทิ นํารถไปทําเป็นร้านค้า Shop Gallery Sale Office สําหรับออกงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า หรือนํา ไปเป็นงานพร๊อพสําหรับถ่ายรูปหรือใช้ในด้านอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนํารถไป wrap ผิวภายนอกรถให้เข้ากับงานดีไซน์ ชื่อ บริษัท โลโก้ หรือตกแต่ง Interior ภายใน ได้ตามความเหมาะสม ภายในรถ AIRSTREAM เราได้จัดเตรียมพื้นที่พร้อม ระบบไฟ ระบบน้ำ และ function อื่นๆ ตามขนาดสเปคของรถรุ่นต่างๆ เรามีบริการขนส่งทั้งไปและกลับ รถ AIRSTREAM แบบ REAL TIME ตรงเวลาด้วยทีมงานมืออาชีพ

STREAMLINE EP7. พาไปเซ๊ตรถบ้าน AIRSTREAM 2 คัน ที่ งาน WONDERFRUIT